استفاده و نگهداری صحیح از تایر

فشار باد مناسب: حفظ فشار باد مناسب ساده ترین، کم هزینه ترین و در عین حال مهم ترین روش برای جلوگیری از آسیب دیدن و افزایش طول عمر تایر می باشد. فشار هوا باعث می شود که رشته های داخل تایر تحت کشش قرار بگیرند. در واقع این کشش است که باعث می شود تایر […]