form
Magnifier

فرم رضایت مشتری

"(ضروری)" تکمیل فیلدهای ضروری الزامی می باشد.

پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتریان از فرآیند فروش و خدمات پس از فروش
MM slash DD slash YYYY

تصورات کلی

۱. میزان رضایت از اطلاع رسانی لازم در خصوص شرایط فروش و خدمات پس از فروش
۲. میزان رضایت از پیگیری پیشنهادات و انتقادات ارائه شده
۳. میزان رضایت از قیمت نسبت به کیفیت تایر

کیفیت محصول

۴. میزان رضایت از سهولت مونتاژ تایر
۵. میزان رضایت از وضعیت ظاهری تایر
۶. میزان رضایت از سایش تایر نسبت به کیلومتر تایر
۷. میزان رضایت از فرمان پذیری تایر
۸. میزان رضایت از ترمزگیری تایر

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

۹. میزان رضایت از کیفیت و مدت زمان ارائه خدمات
۱۰. میزان رضایت از نمایندگی ارائه دهنده خدمات
۱۱. میزان رضایت از مدت زمان پرداخت خسارت
۱۲. میزان انطباق زمان اعلامی و زمان صرف شده در واحد پرداخت خسارت
۱۳. میزان رضایت از میزان خسارت محاسبه شده و پرداخت شده
۱۴. میزان رضایت از نحوه برخورد و پاسخگویی
۱۵. میزان رضایت از نحوه اطلاع رسانی درباره خدمات پس از فروش
۱۶. میزان رضایت از رسیدگی و پاسخ به شکایات در نمایندگی
۱۷. میزان رضایت از عمل به تعهدات مندرج در شرایط گارانتی
۱۸. میزان رضایت از کفایت اطلاعات مندرج در کتابچه راهنما

وفاداری مشتری

۱۹. میزان تمایل به خرید مجدد محصولات شرکت
۲۰. میزان تمایل به معرفی محصولات شرکت به سایرین برای خرید
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .