استفاده و نگهداری صحیح از تایر

فشار باد مناسب:

 • حفظ فشار باد مناسب ساده ترین، کم هزینه ترین و در عین حال مهم ترین روش برای جلوگیری از آسیب دیدن و افزایش طول عمر تایر می باشد.
 • فشار هوا باعث می شود که رشته های داخل تایر تحت کشش قرار بگیرند. در واقع این کشش است که باعث می شود تایر به نحو مطلوب فشارهای وارده را تحمل کند و به همین دلیل ضروری است که همواره فشار پیشنهادی توسط تولید کننده تایر حفظ گردد.
 • توصیه می شود فشار باد تایرها در زمانهای مشخص خصوصا قبل از شروع و پس از پایان شیفت چک شوند

 

فشار باد کم:

 • باعث افزایش میزان خمش تایر و در نتیجه حرارت تولید شده توسط تایر می شود.
 • آج تایر به خوبی بر روی سطح جاده قرار نگرفته و باعث ایجاد سایش نامنظم روی تایر می شود.

 

 

فشار باد بیش از حد:

 • به دلیل افزایش فشار داخلی تایر، قسمت بیرونی تایر تحت کشش قرار گرفته و در مقابل ضربه، بریدگی و کنده شدن گل تایر بسیار آسیب پذیر می باشد.
 • سطح تماس تایر در قسمت مرکزی مترکز شده و کاهش می یابد، این امر باعث افزایش سایش در قسمت مرکزی آج می شود.
 • قابلیت چنگ زنی تایر کاهش یافته و باعث سرخوردن ماشین در زمین های لغزنده می شود.

 

حمل بار با وزن مناسب:

 • هر تایر برای حمل وزن مشخصی بار طراحی شده است و حمل اضافه بار باعث وارد آمدن آسیب به ساختار آن می شود.
 • اضافه بار باعث خم شدن بیش از حد دیواره تایر شده و حرارت تولید شده توسط آن را افزایش می دهد.
 • خم شدن دیواره احتمال بریدگی در دیواره تایر توسط سنگ را افزایش می دهد.

 

 

حمل بار با توزیع مناسب:

 • بارگیری باید کاملا متقارن و در مرکز دامپ صورت گیرد.
 • عدم بارگیری متقارن باعث وارد آمدن فشار بیش از حد به تایرها و آسیب زودهنگام آنها می شود.
 • از بارگیری سنگ های بیش از حد بزرگ خودداری شود.

 

 

حرکت با سرعت مناسب:

 • سرعت حرکت ماشین با سرعت مناسب و با در نظر گرفتن بار حمل شده باشد تا از محدوده مجاز TKPH تعریف شده توسط شرکت سازنده فراتر نرود.
 • حرکت با سرعت بیش از حد مجاز باعث بالارفتن دمای تایر و در نتیجه آسیب به ساختار آن می باشد.

 

 

شرایط جاده ها:

شرایط و کیفیت جاده های معدن تأثیر مهمی در ماندگاری و طول عمر تایر دارند و لازم است جاده های معدن در بهترین شرایط خود نگهداری شوند.

 • شیب جاده ها
 • مصالح نامناسب جاده
 • سطح جاده و شیب عرضی
 • عرض جاده
 • شعاع پیچ ها
 • زهکشی جاده

 

 

نحوه رانندگی:

 • یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در طول عمر تایرها، نحوه رانندگی اپراتورها می باشد.
 • اپراتورها باید از شتاب گرفتن و ترمز گرفتن ناگهانی، حرکت با سرعت زیاد در پیچ ها، عبور از شانه های جاده و روی سنگ های ریخته شده خودداری نمایند.

 

 

بازرسی منظم ماشین و تایرها

یکی از راههای نگهداری تایرها و به حداکثر رساند طول عمر آنها بازرسی منظم می باشد.

توصیه می شود قبل از شروع هر شیفت فشار باد و وضعیت ظاهری تایر و رینگ ها مورد بازبینی قرار گرفته تا در صورت وجود ایراد نسبت به رفع آن اقدام شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.